Personal

BatHouse drivs av FM Nina Hagner-Wahlsten.

 

Under sommarhalvåret har dessutom följande personer ingått i teamet som utfört fladdermuskarteringar.  

  • nat.kand. Rasmus Karlsson
  • nat.kand. Malin Tverin
  • FM Ville Vasko
  • nat.kand. Silva Sallamaa