BatHouse

Välkommen till BatHouse hemidor!

 

Här får du information om fladdermöss och om utrustningen som behövs för att kunna lyssna till deras läten under våra sommarnätter. BatHouse är återförsäljare av olika typer av fladdermusdetektorer.

 

Du kan också bekanta dig med olika typer av fladdermusutredningar som utförs eller borde utföras i samband med större projekt.

 

Vill du uppleva fladdermöss i naturen? Vi ordnar utflykter och föredrag på beställning till olika grupper.