Kiinteistöjen lepakkoselvitykset

Lepakot käyttävät kesäaikaisina päiväpiilopaikkoinaan usein rakennuksia, etenkin ullakkotiloja. Nämä päiväpiilopaikat ovat lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Taloissa, joista on löydetty lepakoita, tai joissa niiden esiintyminen on todennäköistä, lepakot tulee kartoittaa ja huomioida ennen mahdollisia muutos- tai purkutöitä.

 

 

Kiinteistön lepakkokartoituksessa rakennus tutkitaan perusteellisesti etsien lepakoita tai merkkejä siitä, että ne käyttävät rakennusta päiväpiilopaikkanaan. Tarkastuksessa keskitytään erityisesti ullakkotiloihin ja kohtiin, joita lepakot voivat käyttää kulkureitteinään. Tarkastus tulee mieluiten suorittaa kesällä, koska lepakot käyttävät rakennuksia useimmiten juuri kesäaikaisina päiväpiiloinaan.

 

Lepakoita ei voida aina määrittää lajilleen pelkkien ääni- ja näköhavaintojen perusteella, vaan varma lajinmääritys onnistuu ainoastaan anatomisia seikkoja tarkastelemalla. Tarkka lajinmääritys voi joissakin tapauksissa olla tärkeää, etenkin jos kaavaan liittyvät suositukset eroavat lajista riippuen. Siksi selvitysten yhteydessä on joskus tarpeen pyydystää lepakoita, esimerkiksi juuri rakennuksessa sijaitsevan päiväpiilopaikan tutkimisen yhteydessä. Lepakoiden pyydystäminen on Suomessa tiukasti säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa, joka on mahdollista ainoastaan ELY-keskuksen myöntämällä poikkesluvalla. Niitä myönnetään vain Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoiman lepakko-rengastustentin suorittaneille henkilöille. BatHousen lepakkoselvityksissä myös pyyntilupien saaminen on tarpeen vaatiessa mahdollista.