Talvehtimispaikkojen lepakkoselvitykset

Talviaikaan lepakot horrostavat paikoissa, joissa on runsaasti kosteutta ja riittävän tasainen lämpötila. Tällaisia ovat esimerkiksi maakellarit ja luolat. Talvehtimispaikkojen, samoin kuin kesäaikaisten päiväpiilopaikkojenkin hävittäminen ja heikentäminen on EU:n luontodirektiivin perusteella kiellettyä.  Kartoitamme tarvittaessa lepakoita myös talvehtimispaikoissa.