Fladdermusdetektorer

Ultrasoud detector D 100.
En basdetektor som fungerar enligt heterodyne teknik. Det går att justera ljudvolymen och den avlyssnade frekvensen. Den valda frekvensen framgår av frekvensknoppens läge. Modellen passar bra för att allmänt lyssna på fladdermössens orienteringsläten.
Storlek: 113 x 71 x 63 mm (inkl. knopparna).

 

 

D100

Ultrasoud detector D 200.
En basdetektor som fungerar enligt heterodyne teknik. Det går att justera ljudvolymen och den avlyssnade frekvensen. Den valda frekvensen framgår tydligt på den upplysta skärmen. Apparaten går att hantera med en hand.
Modellen passar bra för att allmänt lyssna på fladdermössens orienteringsläten. Rekommenderas för alla som inleder en ny hobby som fladdermusskådare.
Storlek: 119 x 60 x 25 mm.

 

 

D200

Ultrasoud detector D 240X.
Förutom de ovanstående egenskaperna kan man med denna detektor lyssna till sekvenser av läten som spelas upp med en 10-del av den ursprungliga hastigheten. Tekniken kallas tidsexpansion (time-expansion). Inspelade ljudsekvenser (med tidsexpansionen) lämpar sig väl att analyseras med ett ljudanalysprogram. Dylika analyser ger ytterligare information om fladdermössens läten, vilket kan bl.a. underlätta artbestämningen av fladdermössen.
Modellen lämpar sig väl för den erfarna fladdermusskådaren och för forsknings- och professionellt bruk
Storlek: 119 x 60 x 25 mm.

 

 

D240x