Ljudanalyseringsprogram

BatSound

 

BatSound är en programvara med vilken man bl.a. kan analysera fladdermusljud som inspelats med tidsexpansionsfunktionen. Genom ljudanalys kan man bl.a. definiera ljudimpulsernas frekvens, längd och intervaller. Programvaran innehåller även automatiska funktioner som underlättar behandlingen av stora material.