Tjänster

Fladdermöss inom mark- och projektplanering

 

I samband med de naturinventeringar som görs vid mark- och projektplanering borde även fladdermössen beaktas i allt högre grad. Alla våra fladdermusarter ingår i habitatdirektivets IV:e bilaga. BatHouse utför på beställning olika typer av fladdermuskarteringar och ger rekommendationer om hur fladdermössen kan beaktas i samband med planeringen. Karteringarna kan vara små, t.ex. ett mindre detaljplaneringsområde, eller stora, kartering av en hel kommun som bakgrundsmaterial för general- eller delgeneralplaneringen.
Vi kan även ordna skolningstillfällen för tjänstemän och förtroendevalda om kartering och beaktande av fladdermöss i samband med mark- och projektplanering.

 

Föredrag, utflykter, kurser

 

Skulle ni vilja ordna ett trevligt program för ert företag eller er förening? Ett föredrag om fladdermöss med en utflykt i skymningen är en unik upplevelse. Vi ordnar även, i samarbete med Chiropterologiska föreningen i Finland, kurser för nya fladdermusentusiaster i att använda en fladdermusdetektor och hur man kan komma igång med sin nya hobby som fladdermusskådare.