Fladdermusutredningar

En fladdermuskartering är en utredning över i vilken mån det förekommer fladdermöss inom ett specifikt område. Dylika utredningar görs ofta i samband med ett visst projekt, t.ex. planeringen av markanvändningen inom ett visst område, ofta som en del av områdets naturinventering. Andra projekt där det kan vara skäl att låta utföra en fladdermuskartering är större vägbyggen, områdens skötsel- och dispositionsplaner o.dyl. En kommun kan även låta göra en fladdermuskartering inom hela, eller stora delar av kommunen, varvid resultaten används som bakgrundsmaterial vid general- och delgeneralplaneringen. Vi erbjuder fladdermusutredningar till exempel i samband med:

 

  • Markplanering (generalplaner, detaljplaner)
  • Vindkraftsparker
  • Granskning av byggnader inför rivning

 

Lepakkoselvityksen sisältö

 

Lepakkoselvitys koostuu taustamateriaalin tarkastelusta, uusien tietojen keräämisestä maastossa sekä raportoinnista. Tietoa lepakoiden esiintymisestä on saatavilla hyvin niukasti. Muutamia lepakkokartoituksia on kuitenkin tehty, ja eri tietokannoissa on joitakin havaintoja. Selvityksen suurin osa on kuitenkin kenttätyöskentelyä jossa haetaan tietoa kyseessä olevan alueen lepakoista. On olemassa monta eri menetelmää joilla pystyy havannoimaan lepakoita eri olosuhteissa. Sopivat menetelmät valitaan aina tapauskohtaisesti, riippuen kyseessä olevan selvityksen tavoitteista. Suurin osa menetelmistä käyttää hyväksi ultraääni-ilmaisinta, eli lepakkodetektoria, jolla pystyy kuulemaan lepakoiden päästämät korkeataajuiset suunnistusäänet. Kenttätyöskentely tapahtuu pääosin lepakoiden ollessa aktiivisia, eli yöaikaan. Raportti sisältää taustatietojen erittelyn, menetelmien kuvailun, tulosten havainnollisen esittämisen (mm taulukko- ja karttamuodossa) sekä suositusten antamisen hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Lepakkoselvityksen tilaaminen

 

Lepakkoselvitysten sisältö suunnitellaan aina hankekohtaisesti. Hankekohtaisen tarjouksen pohjana ovat aina keskustelut hankkeen lepakoita koskevista tavoitteista. Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse, keskustelemme mielellämme lisää juuri teidän hankkeistanne.